Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin konta


Regulamin konta w sklepie gadzet.sklep.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący Sklepie. Sklep – sklep internetowy Gadżet S.C. Krzysztof Grybel, Janusz Grybel prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem gadzet.sklep.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gadżet S.C. Krzysztof Grybel, Janusz Grybel, ul. Beliny Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, nr NIP 734-353-28-00.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Beliny Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
2. Adres e-mail: [email protected]
3. Telefon: 537 445 445

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest aktywne konto e-mail oraz urządzenie z dostępem do Internetu, z1. przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, z przeglądarką internetową obsługującą JavaScript .

§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego , ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości takie jak: przeglądanie historii zamówień
złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna
edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a
Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia. Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres
e-mail: [email protected] czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz
rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres
e-mail [email protected]
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
2. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek
o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
Sklepu jest Sprzedawca.
2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest
całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania
poprawienia ich.
4. Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez
Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji
zamówień złożonych poprzez Sklep.

§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo
do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do
działalności Sklepu
b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7
dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
przypisany do Konta adres.
6. W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien
poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie6. odpowiedniej wiadomości na adres email
Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w
zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli
Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w
życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy
w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Witryna stworzona na platformie